Lajan pa ka fè bonè mé bonè ka fè lajan

Traduction
Money does not buy happiness, but happiness make money.
Morality
Money is not a source of happiness, but happiness is a source of wealth.