Plis poch ou plen, plis fanm enmen'w

Traduction
More was deep pockets, the more women like you.
Morality
Venality is natural to the ladies.