Tout' tan ou ni lajan ou ni zouti

Traduction
As long as we have money we have tools
Morality
Money is power.