Chyen pa ka fè chat

Traduction
Les chiens ne font pas des chats.
Moralité
Tel père, tel fils