Tout chyen ni mannyè yo pou graté do yo

Traduction
Each dog is scratching his back on his way.
Morality
Each person is different, but equally capable.